برنامه ماهانه متخصصين درمانگاه بيمارستان

برنامه ماهانه متخصصين درمانگاه

 

کلینیک های شماره 1

ایام هفته قلب و عروق داخلی اطفال زنان جراحی
شنبه

دكتر جليل زاده

9-12

دکتر اسکندری

16:30 به بعد


 

 

دکتر انبارلوئی

10-12

دکتر طاهری مهر

10-12

یکشنبه

دكتر جليل زاده

9-12

 

دکتراسکندری

16:30 به بعد

دکتر متفکر

10-12

دکتر رضایی مجد

9-12

یک هفته در میان

 

 

دوشنبه  دکتر جلیل زاده

9-12

دکتر اسکندری

16:30 به بعد


 


 

 

دکتر بیات

10-12

دکتر طاهری مهر

10-12

سه شنبه

دکتر جلیل زاده

9-12

 

دکترهاشمی

14:30 عصر

دکتراسکندری

16:30 به بعد

دکتر درگاهی

10-12

دکترانبارلوئی

10-12

 
چهارشنبه

دکتر حاجی آبادی

9-12

دکتر اسکندری

16:30 به بعد


دکتردرگاهی

10-12

دکتر بیات

10-12

 

دکتر طاهری مهر

 10-12

 

پنجشنبه  

دکتر اسکندری

16:30 به بعد 

     

 

- کلینیک داخلی سرکار خانم دکتر الفتی روزهای شنبه تا چهارشنبه  ساعت 12-9

 

 

کلینیک های شماره 2

ایام هفته ارتوپدی اورولوژی تغذیه گوش و حلق و بینی مغز و اعصاب عفونی  چشم اعصاب و روان   پوست و مو
شنبه

 

دکتر ارباب

9-10

 

 

 دکتر مصطفایی

10:30-11:30

دكتر صاحب نظر

12 به بعد

دکتر مهرتاش

9:45-11 

   
یکشنبه

 

 


 

 

   

دكتر گرجي

16-18 

   

 

 

دکتر شعبانی

8:30-10

دوشنبه

دکترترابی

9:30-12

 

آقاي  جليلوند

8-10
 

  

دكتر فرخنده مهر

9-12

13:30-15:30 

 

دکتر نهاوندی

8-9

 
سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 دكتر فرخنده مهر

9-12

13:30-15:30

     
چهارشنبه

 

 

دکتر ارباب

9-10

 

 

 

 

دكتر فرخنده مهر

9-12 

دکتر یوسفی

17-19

دکتر پیروی

10-12

دکتر شعبانی

8:30-10

 
پنجشنبه

 دکتر ابوعلی

9:30-12

 

 آقاي  جليلوند

8-10

 دكتر مزارعي

11:30 صبح

دکتر گرجی 

16-18

       

 

- کلینیک مشاور برست (پستان) خانم دکتر بخارائی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10:30-9:30

- کلینیک شنوایی سنجی خانم مصلائی روزهای یکشنبه، سه شنبه وپنج شنبه ساعت  12-10:30

- نوار مغز (EEG) همه روزه به استثنای ایام تعطیل از ساعت  10:30-9

- اسپیرومتری همه روزه به استثنای ایام تعطیل از ساعت 12-9

-  ارائه خدمات شامل: آندوسکوپی - کولونوسکوپی - رادیولوژی - ماموگرافی - سی تی اسکن - اکو - تست ورزش - نوار عصب - نوار عضله - نوار مغز

- کلینیک تغذیه دوشنبه و پنجشنبه 10-8

 -درمانگاه اپتومتری روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 9:30 صبح