بخش بستری مردان

بستری مردان

 

 

بخش بستری مردان :

شامل یک اتاق خصوصی و 3 اتاق دو تخته  خصوصی و 3 اتاق  چهار تخت عمومی  می باشد .

از مشخصات بخش بستری مردان  ، می توان به حضور پزشکان مجرب، پرسنل متخصص و دلسوز، آموزش بیمار و همراه (به عنوان مثال توضیح در مورد رژیم غذایی و یا تزریق انسولین برای بیماران دیابتی)، فضای فیزیکی مناسب و آرام، وجود تخت دیجیتال برای بیمار و سرویس عالی اشاره نمودو تجهیزات بخش شامل دستگاه مانیتورینگ پرتابل-تشک مواج-الکتروشوک(هردو بخش بستری)