کلینیک های بیمارستان

کلینیک های بیمارستان

بیمارستان شامل کلینیک های :

ENT
ارتوپدی
ارولوژی
اطفال
اعصاب و روان(روانپزشکی)
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
چشم
داخلی
زنان و زایمان
عفونی
قلب
فوق تخصصی
داخلی
کبد و گوارش

برخی از تجهیزات این واحد شامل:

دو دستگاه آندوسکوپ
کلونوسکوپ
تست ورزش
EMG
EEG
اکوکاردیوگرافی
هولترفشار
هولترریتم
اتورفرکتومتر
SLITLAMP
سونوگرافی پرتابل