برنامه ماهانه متخصصين درمانگاه بيمارستان

برنامه ماهانه متخصصين درمانگاه

 

کلینیک های شماره 1

ایام هفته قلب و عروق داخلی اطفال زنان جراحی
شنبه

دکتر هاشمی

9-12

 

دکتر اسکندری

16:30 به بعد

دکتر خطیب نژاد

13:30

 

 

دکتر انبارلوئی

10-12

دکتر طاهری مهر

10-12

یکشنبه  

دکترهاشمی

9-12

دکتراسکندری

16:30 به بعد

دکتر متفکر

10-12

 

 

دکتر حاتمی

9-12

 

 

دکتر طاهری مهر

10-12

 

 

دوشنبه  

دکتر هاشمی

9-12

دکتر اسکندری

16:30 به بعد


 

دکتر خطیب نژاد

13:30

 

 

دکتر بیات

10-12

دکتر طاهری مهر

10-12


 

سه شنبه  

دکترهاشمی

9-12

دکتراسکندری

16:30 به بعد


دکتر درگاهی

10-12


دکترانبارلوئی

10-12

 

 

دکتر طاهری مهر

10-12

چهارشنبه

 

 

 

دکتر اسکندری

16:30 به بعد

دکتر خطیب نژاد

13:30

دکتردرگاهی

10-12

 

 

دکتر بیات

10-12

 

 

 

دکتر طاهری مهر

 

10-12

 

پنجشنبه  

دکتر اسکندری

16:30 به بعد 

     

 

- کلینیک داخلی سرکار خانم دکتر الفتی روزهای شنبه تا چهارشنبه  ساعت 12-9

 

 

کلینیک های شماره 2

ایام هفته ارتوپدی اورولوژی گوارش گوش و حلق و بینی مغز و اعصاب  جراح فک و صورت  چشم اعصاب و روان   پوست و مو
شنبه

دکترمهری

9:30-11

16-18

 

 

دکتر ارباب

9-10

 

 

 دکترمصطفایی

10:30-11:30

 

دکتر مهرتاش

9:45-11 

   
یکشنبه

دکترمهری

9-11

16-18

 

 

 

 

   

 

   

دکتر پیروی

10-12

 

دکتر شعبانی

8:30-10

دوشنبه

دکترمهری

9-11

16-18

 

 

 

 

 

دکترمزارعی

صبح 11:30

  

   

دکتر نهاوندی

8-9

 
سه شنبه

دکترمهری

9-11

16-18

 

 

 

 

 

 

     
چهارشنبه

دکترمهری

9-11

16-18

دکتر ارباب

9-10

 

 

 

 

 

دکتر یوسفی

16:30-19

 

دکتر شعبانی

8:30-10

 
پنجشنبه  

 

             

 

- کلینیک مشاور برست (پستان) خانم دکتر بخارائی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10:30-9:30

- کلینیک شنوایی سنجی خانم مصلائی روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه وپنج شنبه ساعت  12-10:30

- نوار مغز (EEG) همه روزه به استثنای ایام تعطیل از ساعت  10:30-9

- اسپیرومتری همه روزه به استثنای ایام تعطیل از ساعت 12-9

  ارائه خدمات شامل: آندوسکوپی - کولونوسکوپی - رادیولوژی - ماموگرافی - سی تی اسکن - اکو - تست ورزش - نوار عصب - نوار عضله - نوار مغز

- کلینیک تغذیه شنبه تا پنجشنبه 17:30-16:30