برنامه ماهانه متخصصين درمانگاه بيمارستان

برنامه ماهانه متخصصين درمانگاه

 

کلینیک های شماره 1

ایام هفته قلب و عروق داخلی اطفال زنان جراحی
شنبه

هاشمی

9-12

 

 اسکندری

16:30 به بعد

دکتر چگینی

8:30-10

دکتر خطیب نژاد

13-14

 

 

انبارلوئی

10-12

 طاهری مهر

9-12

ایزدفر

11-12

یکشنبه  

هاشمی

9-12

اسکندری

16:30 به بعد

 متفکر

9:30-11:30

 

 

 حاتمی

9-12

 

 

 

 دکتر عبدالهی

10-12

دوشنبه  

هاشمی

9-12

اسکندری

16:30 به بعد

 دکتر چگینی

8:30-10

دکتر ممیزی

12-13

دکتر خطیب نژاد

13-14

 

 

 حاتمی

9-12 

 طاهری مهر

9-12 

سه شنبه  

هاشمی

9-12

اسکندری

16:30 به بعد

 دکتر چگینی

8:30-10

دکتر درگاهی

10-12

 حاتمی

9-12

انبارلوئی

10-12

 

 

 طاهری مهر

9-12 

چهارشنبه

 

 

 

 اسکندری

16:30 به بعد

دکتر خطیب نژاد

13:20-14

 

 


 

 طاهری مهر

9-12

عبدالهی

10-12 

پنجشنبه  

 اسکندری

16:30 به بعد 

 دکتر چگینی

8:30-10

   

 

- کلینیک داخلی سرکار خانم دکتر الفتی (استثنائا) روزهای آنکالی ساعت 9 الی 12

 

 

کلینیک های شماره 2

ایام هفته ارتوپدی اورولوژی گوارش گوش و حلق و بینی مغز و اعصاب  جراح فک و صورت  چشم اعصاب و روان   پوست و مو
شنبه

مهری

9-12

16:30-18

 

 

 ارباب

9-10

 

رجایی

11:30 به بعد

   

مهرتاش

9:45-11 

 

 شعبانی

8:30-10

یکشنبه

مهری

9-12

16:30-18

 

 

 

 

   مزارعی

11:30

 مصطفایی

11-12

 

   

دکتر پیروی

10-12

 
دوشنبه

مهری

9-12

16:30-18

 

 

 

 

 

مزارعی

11:30

  

   

 نهاوندی

8-9

 
سه شنبه

مهری

9-12

16:30-18

 

 

 

رجایی

11:30 به بعد

 

 

 

     
چهارشنبه  مهری

9-12

16:30-18

 

 

ارباب

9-10

 

 

 

 

 

 یوسفی

16:30-19

 

شعبانی

8:30-10

 
پنجشنبه  

 

   

شمس

9-11 

 

 یوسفی

16:30-19 

   

 

- کلینیک مشاور برست (پستان) خانم دکتر بخارائی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10 صبح

- کلینیک شنوایی سنجی خانم دکتر مصلائی روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه وپنج شنبه ساعت 10:30 الی 12

- نوار مغز (EEG) همه روزه به استثنای ایام تعطیل از ساعت 9 الی 10:30

- اسپیرومتری همه روزه به استثنای ایام تعطیل از ساعت 9 الی 12

  ارائه خدمات شامل: آندوسکوپی - کولونوسکوپی - رادیولوژی - ماموگرافی - سی تی اسکن - اکو - تست ورزش - نوار عصب - نوار عضله - نوار مغز

- کلینیک تغذیه شنبه تا پنجشنبه 16:30 الی 17:30