راهنمای طبقات

راهنمای طبقات

 

ساختمان شماره (1) - اصلی

زیرزمین

آندوسکوپی، کولونوسکوپی، آزمایشگاه، پاتولوژی، رختشوی‌خانه، آشپزخانه و رستوران

همکف

داروخانه، اورژانس، بخش تحت نظر، دفتر پرستاری، صندوق‌های پذیرش، ترخیص و واحدهای درمانگاهی تخصصی و فوق تخصصی  

طبقه اول

اطفال، نوزادان و زایمان 

طبقه دوم

بستری مردان و زنان 

طبقه سوم

ICU ،CCU ،CSR ،اتاق عمل

طبقه چهارم

واحد تأسیسات 

ساختمان شماره (2)

همکف

واحد اداری : دفتر ریاست بیمارستان، واحد انفورماتیک و واحد کارگزینی 

طبقه اول

دفتر مدیر عامل، پاویون پزشکان، سوئیت استراحت پزشکان

ساختمان شماره (3)

طبقه اول

رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی و سی تی اسکن

طبقه دوم

واحد بایگانی

ساختمان شماره (4)

-

خارج از درب ورودی بیمارستان و جنب نگهبانی؛ واحد حاکمیت بالینی و بهبود کیفیت، اسناد و مدارک پزشکی، اتاق کنفرانس و جلسات، واحد تجهیزات پزشکی و تغذیه

متفرقه

-

مجموعه اتاق‌های مربوط به فیزیوتراپی، مهد کودک و حسابداری و درمانگاه شنوایی سنجی و نماز خانه در حیاط بیمارستان واقع است