اخبار بیمارستان

دستگاه لیزر co2مدل smartxide HS(جهت جراحی های ENT)

اعمال جراحی با لیزر CO2 با تهاجم حداقل به پشتوانه فن آوری های پیشرفته در مقایسه با روش های سنتی در بیمارستان رحیمیان با متخصصین مجرب دستیابی به بهترین نتایج با کمترین دوران بستری را تضمین می نماید.