رسالت بيمارستان

رسالت بيمارستان

رسالت بیمارستان رحیمیان


ما برآنيم تا با تكيه بر الطاف الهي و سرمايه های ارزشمند منابع انسانی خود و با بهره مندی از استعداد كاركنان و تعامل سازنده و موثر، الگوی برتر کشور در ارائه مطلوب ترین خدمات تشخیصی درمانی و مراقبتی، تخصصی و فوق تخصصی مطابق استاندارد های ملی باشیم. بیمارستان رحیمیان در صدد است در راستای بهبود کیفیت و منشور حقوق بيمار و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و حفظ و كرامت انسانی به گيرندگان خدمت، فعاليت نمايد.

چشم انداز بیمارستان رحیمیان

رسیدن به رویای درمان برای اقشار مستمند و آسیب پذیر جامعه در یک بیمارستان خصوصی درجه یک ایمن و بیمار محور  با کمترین هزینه و تبدیل شدن به ایده آل ترین بیمارستان استان برای  اشتغال پزشکان و پیراپزشکان و سایر پرسنل.