درباره بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رحیمیان

 

 

بیمارستان خیریه رحیمیان با 75 تخت بستری در سال 1377 به دست انسانی خیر به نام دکتر علی رحیمیان بنیاد گذاشته شد.

 در حال حاضر ساختمان فعلي بیمارستان با مساحت 5000 متر مربع شامل اورژانس - کلینیکهای مختلف ( اطفال – زنان – جراح – چشم - گوش و حلق و بینی – مغز و اعصاب – ارتوپدی – قلب – داخلی و ... )، بخش تحت نظر، بخشهای بستری ICU-CCU کلیه خدمات رادیولوژی و آزمایشگاهی می باشد. در این بیمارستان علاوه بر جراحی خدمات آندوسکوپی و کولونو سکوپی و فیزیوتراپی نیز عرضه می گردد.